Ciekawe inicjatywy na Bemowie – ogród społecznościowy na Forcie Bema

Grabie w dłoń! Łopata, sekator też się przydadzą! Aktywność na świeżym powietrzu to samo zdrowie. Przedstawiamy wam ciekawą bemowską inicjatywę: ogród społecznościowy na Forcie Bema.

 

Na sobotę 16 kwietnia 2016 r. zamawiamy piękną pogodę! Tego dnia rozpoczyna się seria spotkań skierowanych do bemowiaków, którzy chcieliby mieć swój (ogrodniczy) wkład w działanie na rzecz projektu: Ogród społecznościowy na Forcie Bema. Ogrodnicy, zarówno zawodowcy, jak i amatorzy, w sobotę wraz z organizatorami akcji uporządkują ogród, wysieją łąkę kwietną i przygotują teren pod grządki warzywno-ziołowe.

 

A to dopiero początek. Program przewiduje w kolejnych tygodniach m.in. założenie grządek, wysiew nasion, przygotowanie płotków okalających grządki, założenie pasieki. Będzie można się wykazać umiejętnościami ogrodniczymi, krzepą fizyczną, a także zintegrować się z innymi mieszkańcami dzielnicy!

 

Projekt „Ogród społecznościowy – Fort Bema” złożony w ramach Inicjatywy Lokalnej realizowany jest na podstawie umowy podpisanej w sierpniu 2015 r. Ogród ma być miejscem rekreacji, a także edukacji ekologicznej mieszkańców i uczniów Bemowa. Na jego terenie przeprowadzane będą warsztaty z udziałem doświadczonych botaników, ornitologów, pszczelarzy i in., a także organizowane wydarzenia kulturalne. Wśród inicjatorów projektu są m.in. Fundacja Łąka, Pszczelarium.

 

Informacje organizacyjne: zbiórka o godz. 11.00. Miejsce – teren starego sadu przy ulicy Waldorffa, przy wejściu na Fort. Udział w spotkaniach nie wymaga wcześniejszych zapisów, natomiast warto zawczasu zadbać o wygodny ubiór, którego nie boisz się ubrudzić! Więcej informacji znajdziecie na Facebooku organizatora: www.facebook.com/ogrodfort

Harmonogram spotkań - ogród społecznościowy na Forcie Bema

Autorka: Jolanta Ambroziak

Pomagaj na Bemowie – przekaż 1% bemowskim fundacjom i stowarzyszeniom!

Już niedługo będziemy rozliczać się z podatków i składać deklaracje roczne PIT. Warto wówczas pamiętać o tym, aby wesprzeć 1% podatku stowarzyszenia lub fundacje. Zachęcamy Was do tego, abyście przekazali swój 1% bemowskim organizacjom pożytku publicznego.

 

 • Fundacja im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
  ul. Podkowińska 2
  tel. 22 861 60 00, 509 441 907

Cele działalności:
Fundacja prowadzi schronisko dla zwierząt w Milanówku. Ma pod swoją opieką około 150 psów i 50 kotów.
Nr KRS 0000150664

 

 • Fundacja „Naszym Dzieciom”
  ul. Łagowska 4/44 (adres korespondencyjny), ul. Borowego 8 (Klub Młodzieżowy “Alternatywa”)
  tel. 22 664 32 14, 730019922

Cele działalności (m.in.):
Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i rodzin. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Współpraca z samorządami, organizacjami, instytucjami, mediami.
Nr KRS 0000218408

 

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Wola-Bemowo
  ul. Działdowska 12, lok. 14A
  tel. 22 632 96 81

Cele działalności (m.in.):
Udzielanie pomocy ludziom w adaptacji do życia w warunkach utraty widzenia lub znacznego jego pogorszenia. Organizowanie poradnictwa oraz rehabilitacji psychicznej, fizycznej, społecznej i zawodowej. Przeciwdziałanie obniżaniu się poziomu życia osób z dysfunkcją wzroku oraz ich marginalizacji społecznej.
Nr KRS 0000163347
(z dopiskiem w rubryce „Informacje uzupełniające”: „Dla Koła PZN Warszawa Wola-Bemowo”)

 

 • Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska
  ul. Kozielska 4A
  tel. 22 424 01 33

Cele działalności (m.in.):
Organizowanie i prowadzenie szkolenia w sportach jeździeckich. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych zawodach jeździeckich oraz imprezach towarzyszących. Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Nr KRS 0000152850

 

 • Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael
  ul. ks. Markiewicza 1
  tel. 22 861 02 78

Cele działalności (m.in.):
Wsparcie dzienne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Ośrodek prowadzi świetlicę, sekcje zainteresowań sportowych i kulturalnych, poradnie i warsztaty.
Nr KRS 0000325630

 

 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja”
  ul. Rozłogi 12 m. 112
  tel. 22 250 25 00, 502 496 280

Cele działalności (m.in.):
Integracja osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów w celu stworzenia optymalnych warunków egzystencji osobom niepełnosprawnym w ramach zgodnych z porządkiem prawnym RP. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. Prowadzenie działalności oświatowej, rehabilitacyjnej oraz terapeutycznej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nr KRS 0000117944

 

 • Stowarzyszenie „Rodzice Razem”
  ul. Stanisława Konarskiego 83
  tel. 503 960 441 (poniedziałek-piątek 10.00-20.00)

Cele działalności (m.in.):
Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowywania dzieci oraz w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego. Wspieranie rozwoju dzieci. Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci).
Nr KRS 0000340934

 

 • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych ISKRA
  ul. Borowego 2, lok. 119
  tel. 666 182 544

Cele działalności (m.in.):
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Ochrona i promocja zdrowia. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Nr KRS 0000024184

 

 • Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka”
  ul. Uniejowska 3/38A

Cele działalności (m.in.):
Integracja osób niepełnosprawnych ich rodziców i opiekunów w celu stworzenia optymalnych warunków egzystencji osobom niepełnosprawnym w ramach zgodnych z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej. Pomoc społeczna rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności prawnej, oświatowej i informacyjnej na rzecz przestrzegania i umacniania konstytucyjnych praw i wolności osób niepełnosprawnych, zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.
Nr KRS 0000096480

 

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa Bemowo
  ul. Synów Pułku 2
  tel. 22 664 32 14

Cele działalności:
Zapewnienie „równego startu” dzieciom i młodzieży ze środowisk uboższych i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie działań w zakresie opieki, wychowania i wyrównywania deficytów rozwojowych w Ognisku TPD i Klubie Przedszkolaka.
Nr KRS 0000134684

 

 • Zespół Folklorystyczny „Lazurki”
  ul. Lazurowa 14
  tel. 693 164 989

Cele działalności:
Krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej wśród dzieci i młodzieży poprzez działalność artystyczną, edukacyjną i popularyzatorską.
Nr KRS 0000018454

 

Opracowała: Jolanta Ambroziak

Chcesz zostać przedsiębiorcą? Na Bemowie to łatwiejsze!

Wszystkim, którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą, z pomocą przychodzi Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości ze swoimi cyklami konsultacji i warsztatów. Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą, pamiętaj, już 4 lutego na Bemowie rusza kolejny ich cykl.

Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości to innowacyjna inicjatywa Dzielnicy Bemowo, mająca na celu promowanie projektów biznesowych mieszkańców tej części stolicy. Centrum wspiera i promuje wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, stara się integrować, aktywizować i wzmacniać sektor małych i średnich przedsiębiorstw, służy radą i doświadczeniem każdemu z bemowian, który chciałby zacząć pracę na własny rachunek.

W siedzibie Centrum, przy ulicy Powstańców Śląskich 44 odbywają się szkolenia prowadzone przez specjalistów z zakresu prawa, księgowości, doradztwa finansowego, marketingu czy nawet coachingu. Kandydaci na przedsiębiorców mogą również skorzystać z z lokalu, w którym zaadaptowano dla nich komfortowe powierzchnie biurowe.

Kolejnym istotnym celem Centrum jest edukowanie mieszkańców dzielnicy w zakresie podstawowej wiedzy ekonomicznej i prawnej, niezbędnej do funkcjonowania w dzisiejszych realiach gospodarki wolnorynkowej.

 

Pomoc przy zakładaniu firmy na Bemowie – w Bemowskim Centrum Przedsiębiorczości

 

W ramach comiesięcznego cyklu wykładów i konsultacji, już od 4 lutego, przy Powstańców Śląskich 44 gościć będą eksperci z wielu dziedzin. I tak, wspomnianego dnia, w godzinach od 9.30-13.30 odbędą się indywidualne spotkania pod hasłem „Fundusze Europejskie – perspektywa unijna 2014-2020”.

8 lutego w godzinach 12.00-15.00 odbędą się warsztaty „Organizacja czasu pracy”, prowadzone przez Polskie Centrum Projektów Unijnych. 11 lutego, od 13.00 do 15.00 Centrum Coachingu Menedżerskiego zaprosi na zajęcia „Jestem przedsiębiorczy. Dokąd zmierzam i co jest dla mnie najważniejsze”, a 15 lutego od 15.00 do 17.00 na wykłady „Jak zabezpieczyć się przed manipulacją”. 18 lutego od 17.00 do 19.00 eksperci Krajowej Izby Gospodarczej zaproszą na wykład Pomysł na biznes, czyli od teorii do praktyki prowadzenia działalności gospodarczej”. 22 lutego od 12.00 do 15.00 trwać będą zajęcia „Unia Europejska i inne źródła finansowania (dla przedsiębiorców z branży produkcja handel). Cykl zamknie spotkanie 25 lutego pod hasłem „Zamień KONFLIKT w okazję do ROZWOJU” (godz. 12.00-15.00).

 

Autorka: Jolanta Ambroziak

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra na Bemowie

Przed nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad 120 tysięcy wolontariuszy (także z Bemowa) wyruszy na ulice w celu zebrania pieniędzy na leczenie osób potrzebujących – zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych.

Już 10 stycznia 2016 roku zagra 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach wielu polskich, a także zagranicznych miast kwestować będą wolontariusze, odbędą się także liczne koncerty oraz imprezy charytatywne. W roku ubiegłym celem Orkiestry było zgromadzenie środków na sprzęt dla specjalistycznych oddziałów pediatrycznych – pulmonologii, reumatologii, kardiochirurgii, a także onkologii. W roku 2015 wsparcie od darczyńców, już po raz trzeci, trafiło również do osób starszych – w sprzęt ratunkowy wyposażone zostały oddziały geriatryczne i leczniczo-opiekuńcze w całym kraju.

W nadchodzącym Finale, w 2016 roku, główny sztab bemowskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieścić się będzie w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Tam też zgłaszać się mogą kandydaci na wolontariuszy (niepełnoletni – wyłącznie w towarzystwie dorosłych członków rodziny). Zachęcamy mieszkańców Bemowo, by jak co roku, wsparli tę szlachetną akcję!

W ramach 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bemowskim Centrum Kultury w godz. 14.00-20.00 przygotowano szereg atrakcji. Z akcji „Puszka pełna tańca” ucieszą się przede wszystkim zwolennicy aktywnego spędzania czasu: organizatorzy zapraszają na lekcje tańca, animacje plastyczne, pokaz tancerzy ognia. Nie zabraknie też „foty od serca” ani rozrywek dla najmłodszych. Podczas wszystkich wydarzeń odbywać się będzie oczywiście tradycyjna kwesta na rzecz WOŚP.

Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201.

 

Autorka: Jolanta Ambroziak 

Bemowo pomaga zwierzętom ze schronisk

Od 10 do 22 grudnia 2015 r. na Bemowie będzie przeprowadzana akcja pomocy zwierzętom z podwarszawskich schronisk w Józefowie oraz Milanówku.

Ci Bemowiacy, którym los naszych braci mniejszych nie jest obojętny, mogą wesprzeć akcję,przynosząc m.in. koce, karmę suchą, mokrą oraz specjalistyczną dla psów i kotów (np. Royal Canin Renal lub Purina NF w puszkach, suchą Purina EN, Purina HA), posłania, zimowe ubranka, a także kaszę, makaron czy ryż, do jednego z bemowskich punktów zbiórki. Liczy się każde wsparcie! Współorganizatorem akcji są Zarząd oraz Radni Dzielnicy Bemowo, do akcji przystąpiła także fundacja Kundellos, kilka bemowskich lecznic weterynaryjnych, sklepów oraz szkół.

Bemowo pomaga zwierzętom ze schronisk plakat Bemowo24

Główny punkt zbiórki znajduje się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców 70, jest czynny w poniedziałki o godz. 8.00-18.00 oraz wtorki 8.00-16.00.

Poniżej znajdziecie także adresy inny punktów, do których można dostarczać dary (liczba miejsc, które przeprowadzają zbiórkę, powiększa się, dlatego warto obserwować wydarzenie na Facebooku, gdzie spis jest na bieżąco uzupełniany o kolejne placówki):

 • Sklep Pazurek, Szadkowskiego 3A,
 • RUFUS paw. 52 (na bazarku)
 • Hurtownia Bonum Vita, Lazurowa 10,
 • Bari, ul. Siemiatycka 15a,
 • Lecznica Feniks, ul. Siemiatycka 20,
 • Lecznica Weterynaryjna „Górce”, ul. Bolkowska 2B/H3,
 • Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201,
 • Szkoła Podstawowa nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25,
 • Gimnazjum nr 81, ul. Rozłogi 10,
 • Gimnazjum nr 82, ul. Czumy 8,
 • Gimnazjum nr 83, ul. Androllego 1,
 • LXXVIII LO, ul. Anieli Krzywoń 3,
 • Zespół Szkół S nr 46, ul. Irzykowskiego 1A,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Szobera 1/3,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Szadkowskiego 3.
 • Psia Szkoła Bemowo, ul. Kocjana 70A (zbiórka przeprowadzana będzie w trakcie weekendowych zajęć).

Zima w schroniskach jest ciężkim okresem dla wielu psów i kotów ze schronisk, pamiętajmy również o nich w tym przedświątecznym okresie!
Strona wydarzenia: www.facebook.com/events/1709822402584877/

I Ty możesz codziennie pomagać dokarmiać zwierzaki – wystarczy kliknąć w miskę 🙂

Autorka: Jolanta Ambroziak
zdj.: Fotolia

Warsztaty dla przyszłych rodziców na Bemowie

Już jutro 12 grudnia (godz. 9-14) mieszkańcy Bemowa będą mieli okazje uczestniczyć w bezpłatnym spotkaniu warsztatowym pt. „Na początek” dla osób oczekujących narodzin dziecka, organizowanym przez Fundacje na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci ZERO-PIĘĆ. 

http://fundacja05.pl/pl/aktualnosciof.html

W czasie zajęć przyszli rodzice m.in. poszerzą lub uzupełnią swoją wiedzę o opiece nad noworodkiem, zapoznają się z kwestiami związanymi ze zdrowotnym i emocjonalnym rozwojem dziecka. Warsztaty będą prowadzone przez psychologa, lekarza neonatologa i doradcę laktacyjnego. Udział w zajęciach mogą wziąć mieszkańcy Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia należy kierować pod adresem: m.polaszewska.nicke@fundacja05.pl. Uczestnicy warsztatów zostaną zakwalifikowani po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.

Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny MaterPater, ul. Górczewska 224/81.

 

Autorka: Jolanta Ambroziak

 

Bemowo – konferencja prawa osób niepełnosprawnych

10 grudnia 2015 r. w godz. 9:30-12:30 w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy odbędzie się konferencja „Prawa człowieka prawami osób niepełnosprawnych”.

Na konferencji wystąpią Sławomir Besowski, prezes Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Agata Spała – ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz Izabela Sopalska – założycielka bloga „Kulawa Warszawa”, w którym podejmuje m.in. temat barier architektonicznych w stolicy. W drugiej części konferencji będzie okazja wysłuchać wystąpień Aleksandra Janiaka, prawnika i działacza na rzecz osób niepełnosprawnych, który zajmuje się promocją idei Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, i Bartosza Łukaszewskiego – Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo z referatem „Działania prorozwojowe jako element strategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”.

Sala Sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70