Władze dzielnicy Bemowo

0
1729

ZARZĄD DZIELNICY BEMOWO

Michał Grodzki – Burmistrz Dzielnicy Bemowo
e-mail: bemowo.burmistrz@um.warszawa.pl
tel. 22 443 75 51
pok. 216

Marek Lipiński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
e-mail: mlipinski@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 553
pok. 211

Błażej Poboży – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
e-mail: bpobozy@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 553
pok. 211

Grzegorz Kuca – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
e-mail: gkuca@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 552
pok. 215

Stanisław Pawełczyk – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
e-mail: spawelczyk@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 555
pok. 255

RADA DZIELNICY BEMOWO

Klub radnych „Dla Bemowa”
• Jarosław Dąbrowski – Przewodniczący Klubu
• Wiesława Schubert-Figarska – Wiceprzewodnicząca Klubu
• Adam Zawistowski – Wiceprzewodniczący Klubu
• Krystian Barciński
• Paweł Gala
• Łukasz Lorentowicz
• Monika Pietrzak
• Aleksandra Zięba

Klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
• Marcin Wierzchowski – Przewodniczący Klubu
• Marek Cackowski
• Zbigniew Chmiel
• Wojciech Klażyński
• Adam Niedziałek
• Kacper Siwik
• Teresa Świderska

Klub radnych „Wybieram Bemowo”
• Marta Sylwestrzak – Przewodnicząca Klubu
• Jarosław Oborski
• Paweł Rafalski
• Maciej Ryszkowski

Klub radnych „Platforma Obywatelska”
• Ewa Przychodzień-Schmidt – Przewodnicząca Klubu
• Joanna Wośko-Matryba – Wiceprzewodnicząca Klubu
• Patrycja Czerska – Wiceprzewodnicząca Klubu

Radni niezrzeszeni
• Barbara Szczołek
• Hanna Głowacka
• Robert Podpłoński