Bemowo: rekrutacja do przedszkoli 2017/18 – daty, szczegóły, placówki

Zbliża się dzień rejestracji dzieci do przedszkoli w roku szkolnym 2017/18. Jak wygląda rekrutacja i co powinniście wiedzieć? Które przedszkole na Bemowie wybrać?
Oto wszystkie potrzebne informacje dla tych, którzy chcą posłać swoje dzieci do przedszkola we wrześniu 2017 r. Zebraliśmy dla Was też wszystkie przedszkola na Bemowie, z podziałem na osiedla.

Rekrutacja do przedszkoli w 2017 r. – terminy

 

W środę, 29 marca 2017 r. o godzinie 13.00, na stronie https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl zostaną udostępnione oferty edukacji przedszkolnej. Od tego dnia macie czas do 10 kwietnia 2017 r. do godziny 20.00 na złożenie dokumentów dziecka do wybranego przedszkola.
Jeżeli natomiast przedszkolak ma kontynuować naukę w przedszkolu, macie czas tylko do wtorku, 28 marca 2017 r. na złożenie potwierdzenia o kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Do składanego wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

Do pobrania: Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w pliku Word
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w pliku PDF

Ogłoszenie wyników rekrutacji do przedszkoli 2017 r.

 

Na upublicznienie listy dzieci zakwalifikowanych i nieprzyjętych trzeba czekać do 15 maja 2017 r., do godziny 13.00. Od tej chwili macie czas do 19 maja 2017 r.  godziny 16.00 na potwierdzenie woli zapisu dziecka do wybranego przedszkola. Tydzień później, 23 maja 2017 r. o godzinie 13.00 zostanie opublikowana lista przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

 

Co zrobić, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola?

 

Co zrobić jeśli Wasze dziecko nie dostało się do wymarzonego przedszkola? W takich przypadkach możecie skorzystać z procedury odwoławczej. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, tj. od 23 maja 2017 r. rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Po otrzymaniu uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na złożenie odwołania macie 7 dni od momentu otrzymania odpowiedzi od dyrektora.

Wolne miejsca w przedszkolach po wszystkich powyższych procedurach zostaną opublikowane 20 czerwca 2017 r. Od tego dnia, od godziny 16.00 do 25 czerwca do godziny 20.00 można się zgłaszać na stronie rejestracji. Od 7 lipca można ponownie odwoływać się, jeśli dziecko nie zostanie przyjęte również podczas tej rekrutacji. Ostateczna lista wolnych miejsc ukaże się 31 sierpnia 2017 r.

Wszystkie przedszkola na Bemowie z podziałem na rejony Miejskiego Systemu Informacji MSI:

 

Bemowo Lotnisko

 

Przedszkole nr 371
ul. Lencewicza 5
tel.: 22 837 75 44
e-mail: p371@edu.um.warszawa.pl, 371przedszkole@gmail.com
www: www.przedszkole371.nq.pl

 

Przedszkole nr 389
ul. Szadkowskiego 3
tel.: 22 837 82 51
e-mail: przedszkole389@wp.pl
www: www.przedszkole389.warszawa.pl

 

Przedszkole nr 390
ul. Secemińska 1
tel.: 22 638 20 26
e-mail: p390@p390.waw.pl
www: www.p390.waw.pl

 

Przedszkole nr 402
ul. Rosy Bailly 11
tel.: 22 837 91 66
e-mail: przedszkole402@wp.pl
www: www.przedszkole402.waw.pl

 

Przedszkole nr 406
ul. Kaden-Bandrowskiego 8
tel.: 22 638 24 24
e-mail: p406@edu.um.warszawa.pl
www: http://www.przedszkole406.pl/

 

Fort Bema

 

Przedszkole nr 415
ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112
tel. 22 252 29 74
e-mail: przedszkole415@poczta.onet.pl
www: www.p415.pl/

 

Przedszkole nr 216
ul. Andriollego 1
tel.: 22 638 19 41

Górce

Przedszkole nr 63
ul. Bolkowska 4
tel.: 022 665 69 33
e-mail: przedszkole63@poczta.onet.pl
www: www.przedszkole63.waw.pl

 

Jelonki Północne

Przedszkole nr 75
ul. Rozłogi 4a
tel.: 22 664 24 06
e-mail: przedszkole75@poczta.onet.pl
www: http://przedszkole75.republika.pl/www/start1.htm

 

Przedszkole nr 417
ul. Muszlowa 17
tel.: 22 664 60 06
e-mail: e.sasim417@wp.pl

 

Przedszkole nr 222
ul. 
Wyki 17
tel.: 022 665 13 66
e-mail: sekretariat@przedszkolenr22.pl
www: www.przedszkolenr222.pl

 

Przedszkole nr 98
ul. Legendy 12
tel.: 022 665 11 60
e-mail: sekretariatp98@neostrada.pl
www: www.przedszkole98.waw.pl

 

Przedszkole nr 381
ul. Szobera 3
tel.: 022 664 56 35
e-mail: przedszkolenr381@poczta.onet.pl
www: przedszkolenr381.pl

 

Przedszkole nr 205
ul. Irzykowskiego 1
tel.: 22 665 16 76
e-mail: przedszkole205@neostrada.pl
www: www.przedszkole205.republika.pl

 

Przedszkole nr 214
ul. Czumy 6
tel. 022 665 17 58
e-mail: przedszkole214@poczta.onet.pl
www: www.przedszkole214.waw.pl

 

Przedszkole Nr 215
ul. Szwankowskiego 3
01-318 Warszawa
tel/fax: 22 664 16 01
www: www.przedszkole215.pl

 

Jelonki Południowe

Przedszkole nr 319
ul. Powstańców Śląskich 14
tel.: 22 664 21 00
e-mail: przedszkolenr319@neostrada.pl
www: www.przedszkolenr319.republika.pl

 

Przedszkole nr 320
ul. Cokołowa 2
tel.: 022 664 61 73
e-mail: przedszkole320@poczta.onet.pl
www: www.przedszkole320.republika.pl

 

Przedszkole nr 336
ul. Siemiatycka 2
tel.: 22 665 36 16
e-mail: przedszkole336@neostrada.pl, biuro@eko-fan.waw.pl
www: www.eko-fan.waw.pl

 

Przedszkole nr 337
ul. Reżyserska 19
tel.: 022 664 39 27
e-mail: przedszkole337@op.pl
www: www.przedszkole337.republika.pl

 

Przedszkole nr 345 w ZSP nr 2, ul. Brygadzistów 18
ul. Sucharskiego 1a
tel.: 022 664 87 58
e-mail: info@spod301.waw.ids.pl, zsp@spod301.waw.ids.pl
www: www.przedszkole345.waw.pl/