Władze dzielnicy Bemowo

ZARZĄD DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2018-2023

Urszula Kierzkowska – Burmistrz Dzielnicy Bemowo
e-mail: bemowo.burmistrz@um.warszawa.pl
tel. 22 44 37 551
pok. 216

Aleksandra Zięba – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

tel. 22 44 37 555
pok. 255

Jakub Gręziak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
tel. 22 44 37 552
pok. 215

Maciej Lasek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
tel. 22 44 37 553
pok. 211

Mariusz Wajszczak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
tel. 22 44 37 554
pok. 211

RADA DZIELNICY BEMOWO

Platforma Obywatelska
Maciej Bartosiak
Patrycja Czerska
Magdalena Gogol
Marek Lipiński
Iwona Łoboda
Aneta Nowolecka
Ewa Przychodzień-Schmidt
Kazimierz Szczerba
Anna Wosińska
Joanna Wośko-Matryba

Wybieramy Bemowo
Jarosław Dąbrowski
Hanna Głowacka
Jakub Gręziak
Łukasz Lorentowicz
Robert Podpłoński
Jarosław Oborski
Marta Sylwestrzak
Adam Zawistowski
Aleksandra Zięba

Prawo i Sprawiedliwość
Marek Cackowski
Zbigniew Chmiel
Wojciech Klażyński
Adam Niedziałek
Marcin Wierzchowski

Nowoczesna
Wioletta Borecka

ZARZĄD DZIELNICY BEMOWO 2014-2018

Michał Grodzki – Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Marek Lipiński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Błażej Poboży – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Grzegorz Kuca – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Stanisław Pawełczyk – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

RADA DZIELNICY BEMOWO

Klub radnych „Dla Bemowa”
• Jarosław Dąbrowski – Przewodniczący Klubu
• Wiesława Schubert-Figarska – Wiceprzewodnicząca Klubu
• Adam Zawistowski – Wiceprzewodniczący Klubu
• Krystian Barciński
• Paweł Gala
• Łukasz Lorentowicz
• Monika Pietrzak
• Aleksandra Zięba

Klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
• Marcin Wierzchowski – Przewodniczący Klubu
• Marek Cackowski
• Zbigniew Chmiel
• Wojciech Klażyński
• Adam Niedziałek
• Kacper Siwik
• Teresa Świderska

Klub radnych „Wybieram Bemowo”
• Marta Sylwestrzak – Przewodnicząca Klubu
• Jarosław Oborski
• Paweł Rafalski
• Maciej Ryszkowski

Klub radnych „Platforma Obywatelska”
• Ewa Przychodzień-Schmidt – Przewodnicząca Klubu
• Joanna Wośko-Matryba – Wiceprzewodnicząca Klubu
• Patrycja Czerska – Wiceprzewodnicząca Klubu

Radni niezrzeszeni
• Barbara Szczołek
• Hanna Głowacka
• Robert Podpłoński