Bemowo: strajk nauczycieli – przedszkola

W strajku nauczycieli biorą również udział nauczyciele przedszkolni na Bemowie. W artykule znajdziecie listę wszystkich przedszkoli na Bemowie z informacjami, czy biorą udział w strajku.

Lista zaktualizowana jest na dzień 8 kwietnia 2019 r. na godz. 14.30. W przypadku zmian, będziemy o tym informować na bieżąco. Szkoły strajkujące oznaczone są informacją na czerwono, szkoły, które nie strajkują – na zielono.

Bemowo Lotnisko

Przedszkole nr 371
ul. Lencewicza 5


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 228377544

Przedszkole nr 389
ul. Szadkowskiego 3

OBJĘTE STRAJKIEM
Kontakt: 228378251
Przedszkole w czasie strajku zapewnia opiekę nad dziećmi.

Przedszkole nr 390
ul. Secemińska 1


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226382026

Przedszkole nr 402
ul. Rosy Bailly 11

Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 228379166

Przedszkole nr 406
ul. Kaden-Bandrowskiego 8


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226382424

Fort Bema

Przedszkole nr 415
ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 222522974

Przedszkole nr 216
ul. Andriollego 1

Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226381941

Górce

Przedszkole nr 435
ul. Bolkowska 4


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 723244861

Jelonki Północne

Przedszkole nr 75
ul. Rozłogi 4a

Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226642406

Przedszkole nr 417
ul. Muszlowa 17


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226646006

Przedszkole nr 222
ul. Wyki 17


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226651366

Przedszkole nr 98
ul. Legendy 12


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226651160

Przedszkole nr 381
ul. Szobera 3

OBJĘTE STRAJKIEM
Kontakt: 226645635
Przedszkole w czasie strajku zapewnia opiekę nad dziećmi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Stanisława Szobera

OBJĘTY STRAJKIEM
Kontakt: 226645635
Placówka w czasie strajku zapewnia opiekę nad dziećmi.

Przedszkole nr 205
ul. Irzykowskiego 1

Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226651676

Przedszkole nr 214
ul. Czumy 6

Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226651758

Przedszkole Nr 215
ul. Szwankowskiego 3


Nie jest objęte strajkiemnauczycieli
Kontakt: 226641601

Jelonki Południowe

Przedszkole nr 319
ul. Powstańców Śląskich 14


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226642100

Przedszkole nr 320
ul. Cokołowa 2


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226646173

Przedszkole nr 336
ul. Siemiatycka 2


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226653616

Przedszkole nr 337
ul. Reżyserska 19


Nie jest objęte strajkiem nauczycieli
Kontakt: 226643927

Przedszkole nr 345 w ZSP nr 2, ul. Brygadzistów 18
ul. Sucharskiego 1a

OBJĘTE STRAJKIEM
Kontakt: 226648758
Przedszkole w czasie strajku zapewnia opiekę nad dziećmi.