Rekrutacja do szkół średnich 2021/2022. Wszystko, co musisz wiedzieć

Wczoraj rozpoczęła się rekrutacja do warszawskich szkół średnich. Na absolwentów podstawówek czeka blisko 21 tysięcy miejsc. Tu znajdziecie najważniejsze informacje o rekrutacji .

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych w Warszawie można składać od 17 maja. Rekrutacja jest przeprowadzana tylko elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl

Około 21 tysięcy miejsc czeka na młodzież w liceach ogólnoksztacących – 13803 miejsc, w technikach – 5968 i w branżowych szkołach I stopnia – 1198 miejsc.

Najwięcej, bo aż 13 803 – licea ogólnokształcące, technika – 5968, a branżowe szkoły I stopnia – 1198 miejsc. Każdy ósmoklasista ze szkoły na terenie Warszawy otrzyma w swojej szkole podstawowej login i hasło. Uczniowie ze szkół poza Warszawą muszą konto założyć samodzielnie.

Do kiedy trwa rekrutacja do szkół średnich? Ważne daty

Terminy składania wniosków uzależnione są od rodzaju szkoły oraz sprawdzianów uzdolnień w poszczególnych szkołach średnich:

  • od 17 maja do 21 czerwca wnioski do szkół ponadpodstawowych,
  • od 17 do 31 maja – do szkół z oddziałami dwujęzcznymi, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz do tych, w których przeprowadzany będzie sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej będą przeprowadzane od 1 do 14 czerwca. Wyniki tych testów zostaną podane do 17 czerwca.

Od 25 czerwca do 14 lipca do wniosku online będzie można dołączyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

O tym, czy kandydat został zakwalifikowany do wybranej przez siebie szkoły, będzie można dowiedzieć się 22 lipca. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych pojawią się 2 sierpnia. 

Wszystkie powyższe terminy odnoszą się do szkół średnich oprócz branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Tutaj o terminach powiadomi kurator oświaty.

Składanie dokumentów – jak wygląda procedura?

Po uzyskaniu informacji, że kandydat został przyjęty do danej szkoły może dostarczyć dokumenty na trzy sposoby:

  • osobiście,
  • elektronicznie – wysyłając skany dokumentów na adres mailowy podany przez szkołę,
  • poprzez system elektronicznego naboru.

Listę szkół ponadpodstawowych znajdziecie pod tym linkiem: https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/mazowieckie/warszawa

Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia w rekrutacji i przyjęcia do wymarzonej szkoły!

Zdj. Pexels