Zamiast sklepu Społem przy Kaliskiego powstanie blok

Po 50 latach pawilon Społem przy rondzie Adameckiego na Bemowie zostanie zlikwidowany. Po jego rozbiórce na działce powstanie nowy blok mieszkalny.

Na skrzyżowaniu ulic Kaliskiego z Radiową, przy rondzie Adameckiego, od 50 lat funkcjonował sklep Społem. Niestety jego dni są policzone i wkrótce po pawilonie nie zostanie ślad. Na jego miejscu powstanie blok mieszkalny, wybudowany przez firmę Strop Nieruchomości. Na parterze będą znajdować się lokale handlowo-usługowe.

Teren, na którym stał sklep nie był objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie musiała też być konsultowana z konserwatorem zabytków, ponieważ znajduje się za granicą Boernerowa, które objęte jest gminną ewidencją zabytków.