Pomagaj na Bemowie – przekaż 1% bemowskim fundacjom i stowarzyszeniom!

Już niedługo będziemy rozliczać się z podatków i składać deklaracje roczne PIT. Warto wówczas pamiętać o tym, aby wesprzeć 1% podatku stowarzyszenia lub fundacje. Zachęcamy Was do tego, abyście przekazali swój 1% bemowskim organizacjom pożytku publicznego.

 

 • Fundacja im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
  ul. Podkowińska 2
  tel. 22 861 60 00, 509 441 907

Cele działalności:
Fundacja prowadzi schronisko dla zwierząt w Milanówku. Ma pod swoją opieką około 150 psów i 50 kotów.
Nr KRS 0000150664

 

 • Fundacja „Naszym Dzieciom”
  ul. Łagowska 4/44 (adres korespondencyjny), ul. Borowego 8 (Klub Młodzieżowy „Alternatywa”)
  tel. 22 664 32 14, 730019922

Cele działalności (m.in.):
Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i rodzin. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Współpraca z samorządami, organizacjami, instytucjami, mediami.
Nr KRS 0000218408

 

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Wola-Bemowo
  ul. Działdowska 12, lok. 14A
  tel. 22 632 96 81

Cele działalności (m.in.):
Udzielanie pomocy ludziom w adaptacji do życia w warunkach utraty widzenia lub znacznego jego pogorszenia. Organizowanie poradnictwa oraz rehabilitacji psychicznej, fizycznej, społecznej i zawodowej. Przeciwdziałanie obniżaniu się poziomu życia osób z dysfunkcją wzroku oraz ich marginalizacji społecznej.
Nr KRS 0000163347
(z dopiskiem w rubryce „Informacje uzupełniające”: „Dla Koła PZN Warszawa Wola-Bemowo”)

 

 • Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska
  ul. Kozielska 4A
  tel. 22 424 01 33

Cele działalności (m.in.):
Organizowanie i prowadzenie szkolenia w sportach jeździeckich. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych zawodach jeździeckich oraz imprezach towarzyszących. Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Nr KRS 0000152850

 

 • Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael
  ul. ks. Markiewicza 1
  tel. 22 861 02 78

Cele działalności (m.in.):
Wsparcie dzienne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Ośrodek prowadzi świetlicę, sekcje zainteresowań sportowych i kulturalnych, poradnie i warsztaty.
Nr KRS 0000325630

 

 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja”
  ul. Rozłogi 12 m. 112
  tel. 22 250 25 00, 502 496 280

Cele działalności (m.in.):
Integracja osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów w celu stworzenia optymalnych warunków egzystencji osobom niepełnosprawnym w ramach zgodnych z porządkiem prawnym RP. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. Prowadzenie działalności oświatowej, rehabilitacyjnej oraz terapeutycznej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nr KRS 0000117944

 

 • Stowarzyszenie „Rodzice Razem”
  ul. Stanisława Konarskiego 83
  tel. 503 960 441 (poniedziałek-piątek 10.00-20.00)

Cele działalności (m.in.):
Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowywania dzieci oraz w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego. Wspieranie rozwoju dzieci. Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci).
Nr KRS 0000340934

 

 • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych ISKRA
  ul. Borowego 2, lok. 119
  tel. 666 182 544

Cele działalności (m.in.):
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Ochrona i promocja zdrowia. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Nr KRS 0000024184

 

 • Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka”
  ul. Uniejowska 3/38A

Cele działalności (m.in.):
Integracja osób niepełnosprawnych ich rodziców i opiekunów w celu stworzenia optymalnych warunków egzystencji osobom niepełnosprawnym w ramach zgodnych z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej. Pomoc społeczna rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności prawnej, oświatowej i informacyjnej na rzecz przestrzegania i umacniania konstytucyjnych praw i wolności osób niepełnosprawnych, zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.
Nr KRS 0000096480

 

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa Bemowo
  ul. Synów Pułku 2
  tel. 22 664 32 14

Cele działalności:
Zapewnienie „równego startu” dzieciom i młodzieży ze środowisk uboższych i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie działań w zakresie opieki, wychowania i wyrównywania deficytów rozwojowych w Ognisku TPD i Klubie Przedszkolaka.
Nr KRS 0000134684

 

 • Zespół Folklorystyczny „Lazurki”
  ul. Lazurowa 14
  tel. 693 164 989

Cele działalności:
Krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej wśród dzieci i młodzieży poprzez działalność artystyczną, edukacyjną i popularyzatorską.
Nr KRS 0000018454

 

Opracowała: Jolanta Ambroziak